Yhteystiedot

KOMSOR OY
Siikalammentie 4
74300 SONKAJÄRVI

Puhelin (017) 762 001
Fax (010) 2961876
info@komsor.com

PalautelomakeRakennuttajat, tilaajat, konsultit

TYÖMAAN / URAKAN YKSILÖINTI

Työmaa/urakka (nimi/numero)
Palautteen antaja
Tilaaja / rakennuttaja
Konsultti
Aliurakoitsija tai muu yhteistyökumppani

Palautteen antajan nimi- ja yhteystiedot (vapaaehtoinen)

Palautteen antajan nimi
Yhteystiedot

PROJEKTINHALLINTA

1 = Erittäin huono, 5 = Erittäin hyvä

12345
Projektinhallinnan suunnitelmallisuus ja systemaattisuus
Raportointi ja dokumentointi
Riskienhallinta
Aikataulutus
Työn laatu
Lisä- ja muutostyöt
Aliurakoitsijoiden johtaminen
Vapaamuotoista palautetta projektinhallintaan liittyen

YHTEISTYÖ

1 = Erittäin huono 5 = Erittäin hyvä

12345
Yhteistyön toimivuus ja joustavuus
Urakoitsijan esitykset
Ongelmanratkaisukyky
Projektin tiedonkulku
Vapaamuotoista palautetta yhteistyöhön liittyen

HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN

1 = Erittäin huono, 5 = Erittäin hyvä

12345
Työnjohto
Työntekijät
Aliurakoitsijat
Organisaatio ja vastuunjako
Resurssit
Vapaamuotoista palautetta henkilöstöön ja osaamiseen liittyen

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

1 = Erittäin huono, 5 = Erittäin hyvä

12345
Työmaan siisteys ja järjestys
Työturvallisuus
Rautatieturvallisuus
Ympäristön huomioiminen
Vapaamuotoista palautetta ympäristö - ja turvallisuusasioihin liittyen

VIIMEISTELY JA LUOVUTUS

1 = Erittäin huono, 5 = Erittäin hyvä

12345
Tarkastukset ja katselmukset
Luovutusaineisto ja dokumentaatio
Laatuvaatimusten täyttyminen
Kokonaisjohtaminen
Vapaamuotoista palautetta liittyen viimeistelyyn ja luovutukseen

MUUTA PALAUTETTA JA MAHDOLLISIA KEHITYSEHDOTUKSIA TOIMINTAAN LIITTYEN

Tekstialue